Duyurular Haberler Türk Eğitim-Sen Nevşehir

BAŞKAN URGENÇ; 1 MAYIS HAKSIZLIĞA KARŞI HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEKTİR.

BAŞKAN URGENÇ; 1 MAYIS HAKSIZLIĞA KARŞI HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEKTİR.

Türk Eğitim Sen Nevşehir İl Başkanı Tayfur Urgenç; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Kutladı. 1 Mayıs haksızlığa karşı hep birlikte mücadele etmektir. Dedi. Urgenç açıklamasında şu hususlara dikkat çekti.

Çalışanın hakkını alması için verdiğimiz mücadelede, sesimizin daha gür çıkması, sorunlarımızın gündeme getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması konusunda 1 Mayıs’ın bizler için taşıdığı anlam ve değer, son derece büyüktür. Mal veya hizmet üretiminde ortaya çıkan toplam gelirden, herkesin adil miktarda pay alamaması, paylaşım sırasında belli grup ya da kişilerin kollanması, gelir dağılımının bozulmasına, haksızlığa ve yersiz zenginleşmeye neden olmaktadır. Haksız kazanç ve yersiz zenginleşmenin sonucunda; açlık ve yoksulluk tehlikesiyle baş başa kalan ve emeğinin karşılığında geçimini sağlamakta güçlük çeken bir toplum ortaya çıkar. Hiç birimiz çalıştığı, çabaladığı halde yoksul olmak istemeyiz. Kimsenin emeğinin sömürülmesine göz yumamayız. Bu noktada ortak çıkarlarımızı korumak için bir araya gelerek, güç birliği yapmamız zorunlu hale gelir. Biz; sendikacılığı maaş pazarlığından çok, haksızlığa karşı verilen mücadelenin bir aracı olarak görürüz. Bu nedenledir ki 1 Mayıs’ın; emeğinden başka sermayesi olmayan çalışan, işsiz, yoksul, esnaf ve ev hanımlarının bir araya gelerek, haksızlıklar karşısında seslerini yükselttiği ve güç birliği yaptığı gün olması gerektiğine inanırız. Bilindiği gibi son yıllarda artan işsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliği nedeniyle, vatandaşlarımız son derece güç şartlar altında yaşam mücadelesi veriyorlar.

İçinde bulunduğumuz durum, dünyanın her yerinde, çalışanlara karşı topyekün bir saldırı içinde bulunulduğunu göstermektedir. Bu nedenle en azından yılda bir gün, tüm çalışan örgütleri, aralarındaki rekabeti, anlaşmazlıkları ve görüş ayrılıklarını bir kenara koyup, başka amaçlar peşinde koşmaktan vazgeçip, yalnızca çalışanların sesi olmalıdırlar. Herkesin; toplumun tüm bireylerinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için çaba sarf etme, ülkemizde adaletin tesis edilmesi için yaşanan olumsuzluklara karşı koyma, daima daha iyiyi, daha güzeli arama zorunluluğu vardır. Bu davranış, bizim inancımızın da temel bir değeri olarak karşımıza çıkmaktadır. İşçisiyle, memuruyla, işsizi ve emeklisiyle hep birlikte büyümesine katkıda bulunduğumuz milli gelirin hakça paylaşılması, sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi, ancak adaletsizliğe “dur” diyen bireyler ve kurumların çoğalmasıyla mümkün olacaktır. 1 Mayıs, haksızlıklara dur diyebilenlerin bir araya geldiği gün olması nedeniyle, mücadelemizi güçlendirmekte, bizlere umut aşılamaktadır.

Gördüğümüz yanlış uygulamaları örtbas etmenin, haksızlık karşısında susmanın inançlarımızla örtüşen bir davranış olmadığını da biliyoruz. İşte bu nedenle kimseye karşı susmuyoruz. SUSAMAYIZ!

Bu duygular içinde, tüm çalışanlarımızın güç birliği yaptığı, çalışanların tüm haklarını elde ettiği, ayrılıkların bir tarafa bırakıldığı, adalet, dostluk, kardeşlik ve barışın tesis esildiği 1 Mayıslarda buluşmak dileğiyle, tüm çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz.