Türk Eğitim-Sen Nevşehir

Temininde Güçlük Zammı Alamayanlar İçin Örnek Başvuru Dilekçesi

05.05.2006 gün ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar uyarınca temininde güçlük zammı alamayanlar için örnek başvuru dilekçesi ve Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazısı için linke tıklayınız.

zam_tazminat_yazi

temininde_gucluk_zammi_ornek_dilekce