Duyurular Haberler Türk Eğitim-Sen Nevşehir

ÜNİVERSİTE’DE YETKİDE GELENEĞİN ADI; TÜRK EĞİTİM SEN

ÜNİVERSİTE’DE YETKİDE GELENEĞİN ADI; TÜRK EĞİTİM SEN

 

Yetkili sendika belirleme çalışmaları Covid-19 salgınından dolayı 15 Mayıs’tan 15 Temmuz’a ertelenmişti. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlük toplantı salonunda Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipçin ve sendika yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantıda Üniversite yetkili sendikası Türk Eğitim Sen oldu. 4688 sayılı kanuna göre çalışanların temsilcisi Türk Eğitim Sen olacaktır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi TES. Üniversite Başkanı Endüstri Mühendisi Abdullah Çamcı yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada;  Anadolu’nun kadim şehri Nevşehir’de gözbebeğimiz üniversitemizde eğitim çalışanlarının Türk Eğitim Sen’e verdiği destek bir güvenin, kurumsallaşmanın neticesidir. Türk Eğitim Sen üniversitemizdeki eğitim kalitesinin yükselmesi doğrultusunda üzerine düşen görevi her zaman yerine getirmiştir. Üniversitemizin kurumsal kimliğinin korunması ve marka değerinin yükselmesi adına çaba harcamıştır. Çalışanların mutlu olduğu bir üniversite ideali ile olayların çözümüne katkı sunmuştur. Üniversitemiz kurulduğu günden beri Türk Eğitim Sen yetkili sendika olmuştur. Bu hususta üniversitemize ve sendikamıza emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç; Türk Eğitim Sen kurulduğu günden beri çalışanların özlük ve mali haklarının geliştirilmesi için mücadele vermekte, Türkiye’nin kuruluş felsefesi ve kurucu değerlerine bağlı bir sendikal anlayışla geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi görmektedir. Türkiye’nin milli birlik ve beraberliği devleti ebedi müddet anlayışı çerçevesinde devleti ebedi adalet ilkesiyle gerçekleşecektir. Bu hususta bize hayalperest diyebilirsiniz ama hiçbir zaman menfaatperest diyemezsiniz. İfadelerini kullanarak, Üniversitemizde Türk Eğitim Sen’in milli duruşuna hak arama mücadelesine destek vererek diğer sendikalar üye kaybı yaşarken bu senede üye sayısını artırarak yetkili sendika olmasını sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. dedi.