Duyurular Haberler Türk Eğitim-Sen Nevşehir

NEVÜ NEVRUZ PROGRAMINA KATILDIK.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Halkbilimi Kulübü, Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü ile Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliğe; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, AK Parti Nevşehir İl Başkanı M. Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, il protokol mensupları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrenciler ile davetliler katıldı.

21 MART NEVRUZ BAYRAMI DOLAYISIYLA ŞUBE BAŞKANIMIZ TAYFUR URGENÇ’İN KUTLAMA MESAI ŞU ŞEKİLDEDİR.

Urgenç; Bir Dilek Tutun Bugün, Dileğinizde Sevgi Olsun.

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç “Türk Kültüründe Nevruz” adlı yazılı basın açıklaması yayınlayarak Türk Dünyasının Nevruz Bayramını kutladı. Şube Başkanı Urgenç’in yazılı basın açıklaması Tarih dersi niteliğinde, Nevruz’un beş bin yıllık serüvenini anlattı. Açıklamanın tam metni şu şekildedir;

          Toplumları ulusları bir araya getiren ve birbirlerine bağlayan unsurlar vardır bu unsurlar ne kadar sağlam ve köklü geçmişe sağlam ise o uluslar ölümsüzleşir, İşte Bugün kutladığımız Nevruz Bayramı Türk tarihinin geçmişi kadar kadim ve Türkiye’nin geleceği kadar stretejik öneme sahip Beş bin yıllık bir geçmişe sahiptir.

        Türklerle komşu olan ve Türkistan coğrafyasında yaşayan halklar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanan, Türk soylu halkların ortak bayramı olarak, tabiatın canlanmasını, yeniden dirilişi ifade eder. Takvimlerinin başlangıç günüdür,  21 Mart Sultan Nevruz.

Türk milletinin ata ve ana yurdunda baharın başlangıç gününün yeri ve önemi hemen her devirde büyük olmuş ve o gün bayram olarak kabul edilmiştir.

Yenisey-Orhun çevresinden Altaylara oradan da Hun Türklerinin Avrupa’ya yürümesiyle, Macaristan’a ve Balkanlara ulaşan Nevruz, milattan sonra 800’den itibaren Hazar’ın güneyinden Anadolu’ya ve Mezopotamya’ya taşınmış ve yeni bir coğrafyada yaşatılmaya başlamıştır. Günümüzde Balkanlardan Çin Seddine ve Sibirya içlerine kadar büyük bir coğrafyada bilinmekte ve kutlanmaktadır.

Tarihi bakımdan Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Nevruz bir örfi bayram olarak kabul edilmiş, çeşitli eğlence ve merasimlerle kutlanmıştır.

 Osmanlı Döneminde Nevruz, çok canlı biçimde kutlanıyordu. Osmanlı ailesini çıkarmış olan Kayı Boyu’na mensup Karakeçililer, 21 Martta Ertuğrul Gazi’nin türbesi etrafında toplanarak burada bayram yapıyorlardı. Bu bayramın bir diğer adı da “Yörük Bayramı”ydı.

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün önderliğinde, 1922, 1923, 1924 ve 1926 yıllarında Ergenekon Bayramı adıyla kutlanmış hatta Atatürk 22 Mart 1922 tarihinde Keçiören’de Nevruz şenlikleri düzenletmiş ve kendisi de bizzat bu şenliklere katılmıştı.

Türk Dünyası’nda ise, önce Çarlık Rusya’sı, sonra Sovyet İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Türklerin Nevruz bayramı kutlamaları engellenmeye çalışıldıysa da başarılı olunamamış, 1990 yılında bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetleri’nde Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile Rusya Federasyonu bünyesindeki Tataristan 21 Mart Ergenekon/Nevruz Bayramı’nı “Milli Bayram” olarak ilan etmişlerdir. Bu günün coşkuyla kutlanmasına büyük önem vermektedirler. Türk kültüründen kaynaklanan Ergenekon/Nevruz bayramı, her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş ananevi ve temeli beş bin yıllık Türk tarihine dayalı milli bir bayramdır. Türkiye’de de 1991 yılında Türk Dünyası ile birlikte ortak bir gün olarak resmi tatil olmaksızın bayram ilan edilmiştir.

Doğanın bayramı Nevruz, bir bolluk ve bereket töreni olmasının yanı sıra, geleneksel Türk kültürü için “kurtuluş günü” olarak da özel bir öneme sahiptir. Örs üzerinde dövülen demir, yeniden şekillenmenin, uzamanın, büyümenin ve dahası gelişmenin sembolüdür.

Nevruz ;  aşktır

            Nevruz, barıştır.

            Nevruz; sevgidir, yardımlaşmadır, kardeşliktir, hoşgörüdür…

            Nevruz, birlik ve beraberlik günüdür.

            Nevruz; bahçenin en güzel gülüdür, bütün Türk dünyası için hasret ve sevda türküleri söyleyen  gül bahçesindeki bülbüldür.

                        Nevruz Tüm Türkistan’da bir bahar coşku ve sevgi bayramı olarak, geleceğe umutlar taşımaya devam edecektir, karanlık köşelerde onu kanla gözyaşıyla özdeşleştirmeye çalışanlara inat. Ağaçları, çiçekleri koparıp topraktan ayıranlara, yakanlara inat, sulayarak, dikerek yeşerterek.

Şunu unutmayalım; Nevruz, Türk kültürünün bir öğesidir ve ulusları ancak gelenekleri yaşatır.

Nevruz; Türk insanını birbirine kenetleyen, bağlayan, Ergenekon’dan demir dağları eriterek dirilen atalarının ruhlarıyla yanan bir ateştir. Bu ateş, hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönlü tutuşturarak “ortak kültür Ocağı’nda binlerce ruhu ısıtacaktır.

 Nevruzunuz, Baharınız, Türkün doğum/bağımsızlık günü ERGENEKON bayramınızın kutlu olsun,

Bir dilek tutun bugün, dileğinizde sevgi olsun…