Duyurular Haberler Türk Eğitim-Sen Nevşehir

TES. NEVŞEHİR ŞUBE BAŞKANI URGENÇ; ÜNİVERSİTEDEKİ ÇALIŞANLARA DA TAYİN HAKKI VERİLMELİDİR.

TES. NEVŞEHİR ŞUBE BAŞKANI URGENÇ; ÜNİVERSİTEDEKİ ÇALIŞANLARA DA TAYİN HAKKI VERİLMELİDİR.

Türk Eğitim -Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Yetkili Sendika olan Türk Eğitim Sen, Yetkili Sendika İrtibat Bürosunda bir basın açıklaması yaparak Üniversitelerde görev yapan idari personele tayin hakkı isteyerek, Üniversitede yaklaşık 4 aydır personelden topladıkları dilekçeleri YÖK Başkanlığına gönderilmek üzere PTT’ye verdiler..

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç yaptığı basın açıklamasında

“Üniversitede çalışan idari personel 657 Sayılı DMK hükümlerine tabi olarak çalışan kamu personeli olmasına rağmen üniversitelerin kendilerine özgü durumları nedeniyle eş, sağlık v.b. özür durumu tayin hakkından yararlanamamaktadır. Nakil durumları açısından diğer memurlardan farklı uygulamalara maruz kalan üniversitelerde görev yapan idari personel bu yönüyle büyük bir haksızlık yaşamaktadır.

Düşünebiliyor musunuz; üniversitelerde görev yapan idari personel, sağlıkla ilgili bir sorun dahi yaşasa tayin isteyememektedir. Bu da var olan sağlık sorunlarının düzenli tedavi imkânı olmadığı için daha da artmasına ve ilerlemesine neden olmaktadır.

Ayrıca eş ve çocuklarından ayrı kalan idari personelin eşleri arasında huzursuzluk yaşanmakta, bazıları boşanma aşamasına gelmekte, dolayısıyla aile bütünlükleri bozulmaktadır.

Yer değiştirme talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele yapılan keyfi uygulamalar da çalışanlar üzerinde psikolojik baskı oluşmasına neden olabilmektedir. Mobbinge maruz kalan üniversite çalışanları verimli ve kaliteli iş üretememektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak bu hak mahrumiyetlerine kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Dolayısıyla YÖK’e gönderilmek üzere bir dilekçe eylemi başlattık.

Bu eylem kapsamında; YÖK’ün, üniversitelerde görev yapan personelin, 3 yıl görev yapmak kaydıyla isteğe bağlı olarak, özürleri varsa bu özür durumlarına binaen diğer üniversitelere geçişine imkân sağlayacak ve karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkını da kapsayacak şekilde bir yönetmelik çıkarmasını talep ediyoruz.

YÖK bu talebimizi hayata geçirirse, üniversite personeli daha huzurlu, verimli ve mutlu olarak çalışacaktır.Dolayısıyla YÖK’ün konuyu bir an önce gündeme almasını ve çözüm üretmesini bekliyoruz. Mücadelemiz sonuç alınıncaya kadar devam edecektir.” Dedi.