Duyurular Haberler

Nevşehir STK Buluşması Toplantısına Katıldık.

Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl Temsilciliği olarak davet edildiğimiz AKP Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın katılımıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tafana Salonunda  gerçekleştirilen ilimizde sivil toplum örgütleri ve ilimizin sorunları konulu toplantıya icabet ettik.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Kamu-Sen adına Nevşehir İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Türk Eğitim Sen Eğitim ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin İyilikli, Türk İmar Sen İl Temsilcisi Recep Kılıç, Türk Büro Sen İl Temsilcisi Ömer Koç, Türk Haber Sen İl Temsilcisi Ercüment Tunç, Türk Diyanet Vakıf Sen İl Temsilcisi Kadir Gök, Türk Emekli Sen İl Temsilcisi Yavuz Soysaldı ve Türk Sağlık Sen Şube Başkan Yardımcısı Ramazan Gündüz katıldı.

Toplantıda Türkiye Kamu Sen adına  Türk Sağlık Sen ve Türkiye Kamu Sen il temsilcisi  Turgay Çetin ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç söz aldı. İki başkanımızın değindiği ortak konu bürokraside liyakatın esas alınması idi.

Şube Başkanımız Tayfur Urgenç; yazılı olarak sunduğu önerilerinden bir kısmını salondaki katılımcılarla da paylaştı.

1-Atama ve görevlendirmelerde Liyakat esas alınmalı mülakat ve torpilli atamanın önüne geçilmelidir.

2-Şehrimizin en önemli sorunlarından birisi madde bağımlılığıdır. Önleyici tedbirler alınmalıdır.

3-Eğitim çalışanlarının motivasyona ihtiyacı vardır. bürokrasinin olumlu yönde açıklamalar yapmasını beklemekteyiz.

4-Alo 147 ve Bimer gibi hatların şikayet hattı olarak kullanılmasının önüne geçilip danışma hattı olması gerekmektedir. Her gelen şikayet ile görevlendirilen muhakkikler okul ortamında huzurun bozulmasına sebep olmaktadır.

5-Fetö’yle etkin ve kararlı mücadeleye devam edilmelidir. Açıkta bekleyenler ve ihraç edilenler için  kararlar daha hızlı alınmalı insanların suçu varsa bunu bilmeli suçsuz ise de bir an önce kamuda ki görevlerine dönmelidir. Süreç uzadıkça toplumsal huzursuzluklara neden olmaktadır.

6-Devlet bürokrasisinde çok acı tecrübeler yaşadık, ülkemiz zorlu bir dönemeçten geçti. Yöneticilerimizin çok dikkatli davranarak yeni paralel ve dikey yapılanmaların oluşmasına izin vermemelidir.

7-Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen göçmenlere Muhacir-Ensar bağlamında bakarak duygusal olarak çözmeye çalıştık. herkes elinden geldiğince bu Suriyeli göçmenlere yardımcı oldu. Ancak bugün geldiğimiz noktada duygusallığı kenara bırakıp bir sosyolojik olgu olarak olaya bakıp somut önlemler ve çözümler üretmek zorundayız.  Bugün suç oranlarının artış gösterdiği bölgeler bu göçmenlerin yaşadığı bölgelerdir.

8- Nevşehir Turizm, tarım, hayvancılık kenti ancak üniversitemizde tarım ve hayvancılıkla ilgili bölümler yok.  Ahiliğin merkez şehirlerinden birisi olan Nevşehir’de Ahilik öğretisine dayalı sanayi dalları, esnaf teşkilatlanması geliştirilmelidir. tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi dalları kurulmalıdır. örneğin Nevşehir’de patates üretiyoruz. Cips fabrikası yada dondurulmuş gıda olarak kullanılması için diğer illere gönderiyoruz. Ya da şeker pancarı üretiyoruz sanayi dalı olmadığı için Kırşehir ya da Kayseri şeker fabrikasına gönderiyoruz. Herkes sorumluluğunun farkında olur bu şehir için çalışırsa

9-Nevşehir’in öğrenci, memur ve tüketim kenti anlayışından kurtularak, Turizm, Bilim kenti unvanını alması gerekmektedir. Yerel sanayi dalları kurulmuş öncü bir şehir olmalıdır. Bankalarda en fazla döviz bulunan kentte sanayi dalı yok. burada hepimize görevler düşmektedir. Tüm STK’lar bürokrasi bilinçli hareket ederek bankalardaki dövizin sanayiye dönüşmesini sağlamalıdır.

10-Bir şehrin büyümesinde gelişmesinde eğitim, tanıtım reklam ve propaganda büyük önem taşımaktadır. Şehri dizi filmlerden ve sayın rektörden başka tanıtan kimse yok. Başta biz olmak üzere tüm STK’lar bu konuda sorumluluk üstlenmelidir. Basın ve yayın iyi kullanılmalıdır.